Ontwerper Roderick Vos met Oswin, social label >VAAS
Beeld geven aan
Eigentijdse verbeeldingen geinspireerd op het verleden

kunst & cultuur verbindt

Daarmee geven mensen betekenis aan de wereld,
voelen mensen wie ze zijn. Creativiteit, verbeelding,
heeft een belangrijke plaats in ons werk. Daarmee brengen we 
veranderingen op gang en slaan nieuwe wegen in.


contextdenkers

Vanuit een brede ervaring op creatief, bestuurlijk en economisch vlak schakelen we makkelijk tussen verschillende werelden. We verstaan zowel de taal van de kunsten als die van overheden en bedrijfsleven. Hierdoor kunnen we kunst & cultuur een nieuwe rol laten spelen in beleids- en bedrijfsvraagstukken. Wij zijn contextdenkers, denken multidisciplinair. We verbinden cultuur met andere sectoren om de maatschappelijke waarde ervan zo goed mogelijk te benutten - articipate!


waardenmakers

Als creatieve regisseurs smeden we met verschillende partijen gezamenlijke plannen. Waardencreatie en nieuwe betekenissen toevoegen door de kracht van communicatie, kunst & cultuur te benutten. Het samenbrengen van partijen en communicatief begeleiden van een project is een professionaliteit. Vanuit een sterke basis geven we culturele projecten in de praktijk vorm met een blijvend zichtbaar resultaat.