C-mone | Simone Kramer
DENKEN & DOEN

creatief &
business denken

Het liefst werkt C-mone op het snijvlak van kunst & cultuur, beleid en communicatie. Met deze combinatie van inhoud en markt-denken zoekt C-mone naar nieuwe wegen om de kunsten meer in het leven van mensen te plaatsen. 

Mijn drive is om kunst & cultuur te verbinden, meer mensen te laten deelnemen 'articipate!' Ik onderzoek de relaties met publiek. De aanwezigheid van kunst & cultuur in de samenleving is niet voldoende. Interactie is cruciaal. De kunst van communicatie!

cultuur &
communicatie

Simone Kramer studeerde Leisure Management -specialisatie kunst & cultuur- en Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast volgt zij de vooropleiding Arts & Design aan de kunstacademie in Arnhem (ARTEZ) om het beeldend vermogen te blijven stimuleren. 

Met zo'n 25 jaar ervaring als communicatie- en beleidsadviseur, aanjager van culturele programma's voor overheid, culturele organisaties en bedrijfsleven, heeft zij zich ontwikkeld tot allround communicatieprofessional en creatief ondernemer die nieuwe verbindingen legt. In 2007 richtte zij haar bureau C-mone op.

'Ik combineer mijn werkervaringen -culturele sector, bedrijfsleven en overheid- en zoek steeds naar de juiste balans tussen artistieke, beleidsmatige en commerciële wensen voor nieuwe mogelijkheden. Goede energie en echte betrokkenheid karakteriseren mijn aanpak'.

Naast een uitgebreid creatief netwerk en brede kennis van kunst en cultuur, liggen haar kernkwaliteiten op het gebied van communicatie, concept- gebieds- en programmaontwikkeling, sociale innovatie, project- en procesmanagement.

'Samen met vernieuwende denkers en doeners een gebied tot leven brengen, mensen meenemen, nieuwe ervaringen creëren en doorgeven. Je hebt elkaar nodig om complexe opgave van de grond te tillen.’