Mobiel Museum
Danskunst op straat
Mobiel visrestaurantje

van strategie
tot uitvoering

Onze kracht zit in het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten met kunst & cultuur als aanjager. We werken op het snijvlak van creativiteit, beleid en communicatie en geven antwoord op:

  • Wat zijn onderscheidende kwaliteiten van mensen, organisaties, omgeving?
  • Wat is de identiteit en hoe profileren we ons daar dan mee?
  • Hoe kunnen kunst & cultuur een nieuwe rol in de samenleving vervullen?
  • Hoe kunnen meer mensen meedoen, participatie?
  • Hoe stimuleren we creativiteit, interactie en betrokkenheid?
  • Hoe smeden we plannen voor gezamenlijke programma’s?
  • Hoe brengen we een verlaten gebied tot leven culturele hotspot?
  • En hoe geven we het handen en voeten zodat er ook echt iets staat en duurzaam beklijft?


samenhangend
en gedragen proces


Onze aanpak kenmerkt zich door zorgvuldige interactie en goed afgestemde communicatie. We beperken ons niet tot een advies, het schrijven van een plan of organiseren van een evenement. Met mooie ideeën en creatieve campagnes alleen nemen we geen genoegen.

We begeleiden het liefst het hele traject om de samenhang van strategisch tot operationeel niveau door te trekken: het samenbrengen van partijen met verschillende belangen; beleid en concepten ontwikkelen; en communicatief begeleiden en realiseren van projecten.