Oktober Dansmaand
Fashion for Freedom
lezing Piet Hein Eek

snijvlak van beleid,
creativiteit & communicatie

C-mone werkt aan diverse projecten en plannen, eigen initiatieven of voor diverse klantgroepen (zie recent werk):

 • overheden die visie op kunst & cultuur willen ontwikkelen; identiteit willen geven aan de omgeving (regional branding, citymaking); culturele programma's willen ontwikkelen die optimaal bijdragen aan maatschappelijke en economische beleidsdoelen. 
   
 • culturele organisaties die kunst & cultuur willen verbinden met andere disciplines en sectoren;  die gezamenlijke plannen willen ontwikkelen; ondernemerschap en culturele marketing voor meer publiek.
   
 • bedrijven die verbeeldingskracht willen inzetten voor organisatieontwikkeling, betekenisgeving en profilering. Creatieve makers -van kunstenaar, acteur tot choreograaf- helpen organisaties zich te onderscheiden door een andere manier van kijken en aanpakken.
   
 • zorgorganisaties aantrekkelijke omgeving creeren om mee te doen; mensen in hun kracht zetten door talenten en kwaliteiten te benutten; nieuw kwaliteitsaanbod ontwikkelen met het oog op 'empowerment' en preventie

 • onderwijs creatieve competenties binnen het onderwijs in verbinding met buiten stimuleren met bijzondere educatieprojecten

 • woningcoöperaties die betrokkenheid en uitstraling rond de woonomgeving willen stimuleren. Kunst & cultuur-projecten geven positieve aandacht en creatieve impulsen en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en profilering.