Cultureel programma over betekenis van het verleden
Bruiloft van Kana, kunstproject van Monique Broekman
Fooddesign, 'Landsporentaartje'

opdrachten

Culturele kwartiermaker gemeente Uden,april 2013 - juli 2014
Kernactiviteit is het leggen van nieuwe verbindingen tussen cultuur en andere sectoren zoals zorg, landschap en bedrijfsleven. Samen met diverse spelers initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen met de Cultuurvisie en Udenaar de Toekomst als leidraad.

Aanjager vernieuwingscluster Stadspodium, febr - juni 2013
In de cultuurvisie van gemeente Gorinchem is een aantal vernieuwinsclusters geformuleerd: Huis van Inspiratie, samenhangend cluster Cultuureducatie (culturele levensloopladder) en Stadspodium (samenwerking theaters en amateurverenigingen).
C-mone is gevraagd i.s.m. betrokkenen het inhoudelijk concept mee uit te werken.

Strategisch marketing- en positioneringsplan Energiehuis Dordrecht, sept -dec 2012
C-mone ontwikkelt dit strategisch plan i.s.m. de kernpartners van het nieuwe huis voor de podiumkunsten waarbij het gaat om: het positioneren van het Energiehuis als gezamenlijke levendige plek met een eigentijdse industriële uitstraling en divers programma;
het ontwikkelen van collectieve marketing en het zoeken naar nieuwe wegen om publiek te bereiken en te binden. www.energiehuis.nl

Communicatie programma Fashion for Freedom, Free to Express, februari 2012 - okt 2013
Met Fashion for Freedom geven we op een nieuwe manier vorm aan de betekenis van vrijheid. Kleding, accessoires, schoenen om je uit te drukken, kleding met een verhaal, om door te geven voor nieuwe inspiratie en uitwisseling: free to express. Via kleding laten mensen zien dat ze één kunnen zijn ook al zijn er veel onderlinge verschillen.
C-mone is gevraagd dit nieuwe initiatief identiteit te geven en communicatief te begeleiden. Twee grote events vonden plaats op 5 mei tijdens landelijke bevrijdingsdag in Breda en de opening Dutch Design Week oktober 2012.

Projectleiding Cultuurvisie gemeente Gorinchem, december 2011-oktober 2012
C-mone werkt i.s.m. bureau Complan aan het toekomstperspectief voor cultuur in de gemeente Gorinchem. De samenwerking C-mone en Complan staat voor een goede afstemming software (gebruik/activiteiten) en hardware (gebouwen). Cultuur in samenhang met ruimte (regionale identiteit, erfgoed) en economie (citymarketing, evenementen, vestigingsklimaat) ontwikkelen.

Coördinatie Tilburg Dansstad, mei 2009-december 2012
Tilburg Dansstad is een samenwerking van Dansacademie van Fontys Hogeschool voor de kunsten, Kunstbalie, Factorium, Theaters Tilburg, Theater De Nwe Vorst en danshuis Station Zuid. C-mone begeleidt de gezamenlijke planontwikkeling op gebied van programmering, marketing en talentontwikkeling. Hoofdevents zijn de Talentweek, Locatiedans, Dansnacht en Oktober Dansmaand. www.tilburgdansstad.nl

Coördinatie communicatie Huttenfestival de Vlek, september 2011
(inter)nationale architecten, kunstenaars en ontwerpers van naam & faam bouwen samen aan de Vlek, een reizend festival door Brabant in het kader van Brabant Culturele Hoofdstad 2018. C-mone is gevraagd dit nieuwe initiatief mee identiteit te geven en communicatief te begeleiden. Strategisch communicatieplan, (inter)nationale persbenadering, opvallende (digitale) communicatieuitingen i.s.m. Studio Boot. www.huttenfestival.nl

Communicatie Kunstnacht Den Bosch, september 2011
Tijdens de tweede editie van de Kunstnacht openden zo'n 30 kunstinstellingen hun deuren. Het publiek kon op verschillende plekken op verrassende wijze kennis maken met beeldende kunst. De campagne is ontwikkeld i.s.m. studenten van AKV/ ST Joost.

Projectleiding cultuurprogramma Schatten van Brabant, Provincie Noord-Brabant, 2005-11
Schatten van Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant over de betekenis van het verleden voor nu. Het gaat om het verbinden van kunsten en erfgoed om de verhalen uit het verleden een nieuwe betekenis te geven. C-mone ontwikkelde i.s.m. Sonax het concept, beleidsplan, programma en campagne.www.schattenvanbrabant.nl

PR-coordinatie kunstproject Buitenpost van kunstenaar Jeanne van Heeswijk, 2010
Project van kunstenaar Jeanne van Heeswijk i.s.m. vmbo-college Fioretti in Veghel.
Zo'n 170 leerlingen werken aan het mobiele museum voor het Brabantse landschap. Zij bouwen het museum, stellen een expositie en een menu samen. Ze treden op als reporters voor de lokale/regionale omroep en geven hun blik op de veranderingen rond het nieuwbouwproject Veghels Buiten in hun omgeving.

Coördinatie gezamenlijke dansmarketing dans!code, 2008- september 2011
ontwikkeling en realisatie gezamenlijk marketingprogramma Dans!code voor Theater aan de Parade, Theaterfestival Boulevard en Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Coördinatie i.s.m. Heleen Moors, theaterburo Movilé. www.danscode.nl

Begeleiding St-ART, kunstprijs bedrijfsleven, 2009
St-ART is een initiatief van Nagtzaam Accountants om jonge kunstenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling. De St-ART prijs is als brabantbrede particuliere kunstprijs zowel lokaal, regionaal als landelijk uitgezet. De samenwerking tussen kunst en zaken krijgt hiermee steeds meer vorm in Brabant.

Positioneringsplan samenwerkingsverband Vincent van Gogh in Brabant, 2009 
strategisch plan om vanuit de kracht en betekenis van Van Gogh voor Brabant te komen tot een haalbaar en productief samenwerkings- en publieksconcept. Ontwikkeling i.s.m. Geurt Grosfeld, Sonax. 

Campagneleider Dansweek Brabant, 2009
ontwikkeling en realisatie gezamenlijk marketingplan en bijbhorende campagne van het Dansfestival van het Zuiden dat in de week van 4 t/m 11 oktober 2009 in Tilburg losbarst. 

Campagneplan danstheatervoorstelling 'Nude', 2009
coproductie van Danshuis Station Zuid & Panama Pictures (Pia Meuthen). Ontwikkeling gezamenlijk campagne- en marketingplan voor nieuwe wegen in de dans om meer publiek te interesseren.

Ontwikkeling en begeleiding nieuwe koers danshuis Station Zuid, 2008
advisering en begeleiding nieuwe identiteit danshuis, huisstijlontwikkeling (o.a. corporate site), vernieuwende dansconcepten  

Strategisch positionering-/marketingplan, 2007
plan ontwikkelen t.b.v. herpositionering en strategische marketingkeuzes voor Station Zuid, danshuis van het Zuiden i.s.m. Geurt Grosfeld, Sonax

Sponsoradviesplan FOI, Financieel Opleidings Instituut, 2008
plan ontwikkelen om de sponsoring van internationale ontwikkelingsprogramma’s als onderdeel van corporate identiteit beter uit te dragen.

Ontwikkeling huisstijl en website voor Zentiment, 2007
bureau voor spiritueel management en leiderschap


Overige werkervaring

Lid Adviescommissie B-Art, mobiel platform voor visuele kunsten (voortaan Wave of Tommorrow), 's-Hertogenbosch, tot 2012

Beleidsmedewerker Cultuur, Provincie Noord-Brabant, 2002-2007

Projectleider Cultuurprijs Provincie Noord-Brabant

formule en projectplan opstellen en uitwerken, uitreikingsevenement organiseren

Eindredacteur infobulletin Cultuur in Uitvoering
provinciale cultuurkrant over cultureel ondernemerschap, verschijning drie keer per jaar

Communicatiemanager Rabobank, 1999-2001

Projectleider driedaags theaterfestival Rabobanken
conceptontwikkeling, campagne- en projectplan opstellen en realiseren i.v.m. 100-jarig jubileum Rabobank regio Sint-Michielsgestel

Projectmedewerker kunst & cultuur bij bureau BoonApart, Amsterdam
begeleiding diverse projecten o.a. beleidsplan en huisstijl oprichting stichting Kunst & Zaken, imago-onderzoek VSB-cultuurfonds,

Marketingcommunicatieplan Mata Hari Huis
ontwikkeling marketing- en communicatieplan in opdracht van BoonApart i.s.m. Mata Hari Stichting in Leeuwarden en het Instituut voor Servicemanagement

Coördinator communicatiesamenwerkingsverband Rabobanken
begeleiding van de strategische communicatie bovenlokale samenwerking op gebied van beleggingen, relatieprogramma ontwikkelen met kunst & cultuur in de hoofdrol

Marketing Officer Europees Hoofdkantoor Tennant, 1996-1998

PR- en sponsorplan voor het internationale WFBSC Congres
gezamenlijk sponsorplan van vier business partners die zich als hoofdsponsor willen presenteren tijdens internationaal congres in Amsterdam

Initiator tweemaandelijks Kleinkunstprogramma "Kleintje Kunst"
programmering, publiciteit en subsidieaanvraag verzorgen voor het programma in theatercafé