top of page

advisering   C-mone adviseert om kansen voor organisatie en omgeving zo goed mogelijk te benutten. Creativiteit heeft een belangrijke plaats in haar werk. Daarmee brengt C-mone veranderingen op gang en slaat nieuwe wegen in.

Tilburg-Textielmuseum-002-binnenlocatie-

projecten

ZUIDLIJN, SPOORZONES BRABANTSE STEDEN

2017 – 2018
Projectleider urban dance programma Zuidlijn. Sessies met key-players initiëren over hoe de urban dance in de Brabantse steden zich kan ontwikkelen.

 

TEXTIELMUSEUM

2016
Advisering en opstellen ontwikkelkoers TextielMuseum i.s.m. directie ter versterking makersprofiel Tilburg.

 

STADSPODIUM

2014
Aanjager vernieuwingscluster 'stadspodium' uit cultuurvisie gemeente Gorinchem t.b.v. samenwerking tussen theaters en amateurverenigingen.

 

CULTUURVISIE GEMEENTEN

2011 – 2013

Toekomstperspectief voor cultuur gemeenten oa Uden in kaart brengen; cultuur in samenhang met ruimte (regionale identiteit, erfgoed) en economie (citymarketing, vestigingsklimaat) ontwikkelen.

foto: TextielMuseum TextielLab

bottom of page